Lens Carl Zeiss

Lens Carl Zeiss

Lens Carl Zeiss

Lens Carl Zeiss
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Carl Zeiss 15mm f/2.8 Distagon T* (Ngàm Canon-EOS & Nikon-F) (Chính Hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss 15mm f/2.8 Distagon T* (Ngàm Canon-EOS & Nikon-F) (Chính Hãng)15mm f/2.8 Dista..

56.999.000đ

Carl zeiss 25mm F/2.8 planar for Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 25mm F/2.8 planar for Nikon (Chính hãng)Carl Zeiss giới thiệu các ống kính góc..

21.889.000đ

Carl zeiss 35mm F/2 planar for Canon (Chính Hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 35mm F/2 planar for Canon (Chính Hãng) Zeiss Distagon T * 35mm f/2.0 ZF.2 là m..

23.489.000đ

Carl zeiss 35mm F/2 planar for Nikon (Chính Hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 35mm F/2 planar for Nikon (Chính Hãng)Zeiss Distagon T * 35mm f/2.0 ZF.2 là mộ..

23.489.000đ

Carl zeiss 50mm F/1.4 planar for Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 50mm F/1.4 planar for Canon (Chính hãng) là một trong những ống kính tiêu cự c..

16.479.000đ

Carl zeiss 50mm F/2 Makro- planar for Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 50mm F/2 Makro- planar for Canon (Chính hãng)Từ ống kính được biến đổi đa dạng..

26.889.000đ

Carl zeiss 50mm F/2 Makro- planar for Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl zeiss 50mm F/2 Makro- planar for Nikon (Chính hãng)Từ ống kính được biến đổi đa dạng..

26.889.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 18mm F/3.5 ZE Lens for Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 18mm F/3.5 ZE Lens for Canon (Chính hãng)Distagon T* 3.5/18 ZE là ..

29.990.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 18mm F/3.5 ZE lens for Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 18mm F/3.5 ZE lens for Nikon (Chính hãng)Distagon T* 3.5/18 ZE là ..

33.199.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 21mm F/2.8 ZE Lens for Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 21mm F/2.8 ZE Lens for Canon (Chính hãng) là một ống kính góc rộng..

39.879.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 21mm F/2.8 ZE lens for Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 21mm F/2.8 ZE lens for Nikon (Chính hãng) là một ống kính góc rộng..

39.879.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 28mm F/2 ZF.2 lens For Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 28mm F/2 ZF.2 lens For Canon (Chính hãng)Carl Zeiss Distagon T * 2..

26.889.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 28mm F/2 ZF.2 lens For Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 28mm F/2 ZF.2 lens For Nikon (Chính hãng)Carl Zeiss Distagon T * 2..

26.889.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F/1.4 ZF.2 lens for Canon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 35mm F/1.4 ZF.2 lens for Canon (Chính hãng)ZeissDistagon T ống kín..

39.879.000đ

Carl Zeiss Distagon T* 35mm F/1.4 ZF.2 lens for Nikon (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Distagon T* 35mm F/1.4 ZF.2 lens for Nikon (Chính hãng) nối tiếp tục truyền th..

39.879.000đ

Carl Zeiss Loxia 50mm F/2 for E mount(SonyNEX) và X mount(Fujifilm) (Chính hãng)

Giới thiệu Carl Zeiss Loxia 50mm F/2 for E mount(SonyNEX) và X mount(Fujifilm) (Chính hãng)Một được..

19.849.000đ