Macbook Retina 12 inch

Macbook Retina 12 inch

Macbook Retina 12 inch

Macbook Retina 12 inch
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Macbook Retina 12 inch - MF855 / 12 / Core M 1.1 / Ram 8GB / SSD 256GB / Silver

Giới thiệu Macbook Retina 12 inch - MF855 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

28.500.000đ

Macbook Retina 12 inch - MF855 / 12 / Core M 1.1 / Ram 8GB / SSD 256GB / Silver / 99% / Fullbox

Giới thiệu Macbook Retina 12 inch - MF855 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

21.900.000đ

Macbook Retina 12 inch - MF865 / 12 / Core M 1.2 / Ram 8GB / SSD 512GB / Silver

Giới thiệu Macbook Retina 12 inch - MF865 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc Ma..

33.225.000đ

Macbook Retina 12 Inch - MJY32 / 12 / Core M 1.1 / Ram 8GB / SSD 256GB / Space Gray

Giới thiệu Macbook Retina 12 Inch - MJY32 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc Ma..

28.419.000đ

Macbook Retina 12 Inch - MJY42 / 12 / Core M 1.2 / Ram 8GB / SSD 512GB / Space Gray

Giới thiệu Macbook Retina 12 Inch - MJY42 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

33.200.000đ

Macbook Retina 12 Inch - MJY42 / 12 / Core M Option 1.3 / Ram 8GB / SSD 512GB / Space Gray / New 98%

Giới thiệu Macbook Retina 12 Inch - MJY42 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

25.900.000đ

Macbook Retina 12 Inch - MJY42 / 12 / Option Core M 1.3 / Ram 8GB / SSD 512GB / Space Gray / New 99%

Giới thiệu Macbook Retina 12 Inch - MJY42 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

24.500.000đ

Macbook Retina 12 inch - MK4M2 / Core M 1.1 / Ram 8GB / SSD 256GB / Gold

Giới thiệu Macbook Retina 12 inch - MK4M2 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc M..

28.419.000đ

Macbook Retina 12 Inch - MK4N2 / Core M 1.2 / Ram 8GB / SSD 512GB / Gold / New 98%

Giới thiệu Macbook Retina 12 Inch - MK4N2 Sau bao chờ đợi, Apple đã mang tới cho người dùng chiếc Ma..

24.900.000đ